• ‏نمایش کمدی سلیمانی
    ‏ در نوین همراه است.
    برای پیگیری اخبار نمایش کمدی سلیمانی ، همین امروز در نوین همراه ثبت نام کنید.
     
اخبار

نمایش کمدی سلیمانی 20 اردیبهشت, 1398

نمایش کمدی وشاد خانوادگی رمز عاشقی هرشب ساعت 22 در 30 متری نیروی هوایی رزرو :09351634191

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 20 دی, 1397

نمایش کمدی موزیکال قصرجادویی
زمان از 16 دی تا 16 بهمن 97
ساعت اجرا 18
مکان : عظمیه بلوار کاج
رزرو :88838866

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 20 دی, 1397

نمایش کمدی موزیکال قصرجادویی
زمان از 16 دی تا 16 بهمن 97
ساعت اجرا 18
مکان : عظمیه بلوار کاج
رزرو :88838866

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 20 دی, 1397

نمایش کمدی موزیکال قصرجادویی
زمان از 16 دی تا 16 بهمن 97
ساعت اجرا 18
مکان : عظمیه بلوار کاج
رزرو :88838866

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 20 دی, 1397

نمایش کمدی موزیکال قصرجادویی
زمان از 16 دی تا 16 بهمن 97
ساعت اجرا 18
مکان : عظمیه بلوار کاج
رزرو :88838866

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 7 خرداد, 1397

نمایش کمدی بزنگاه کاری از گروه هنری ۷هنرنیمرخ هرشب درسالن واقع در خیابان آزادی

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 7 خرداد, 1397

نمایش کمدی بزنگاه کاری از گروه هنری ۷هنرنیمرخ هرشب درسالن واقع در خیابان آزادی

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 7 خرداد, 1397

نمایش کمدی بزنگاه کاری از گروه هنری ۷هنرنیمرخ هرشب درسالن واقع در خیابان آزادی

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 7 خرداد, 1397

نمایش کمدی بزنگاه کاری از گروه هنری ۷هنرنیمرخ هرشب درسالن واقع در خیابان آزادی

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 7 خرداد, 1397

نمایش کمدی بزنگاه کاری از گروه هنری ۷هنرنیمرخ هرشب درسالن واقع در خیابان آزادی

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 7 خرداد, 1397

نمایش کمدی بزنگاه کاری از گروه هنری ۷هنرنیمرخ هرشب درسالن واقع در خیابان آزادی

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 7 خرداد, 1397

نمایش کمدی بزنگاه کاری از گروه هنری ۷هنرنیمرخ هرشب درسالن واقع در خیابان آزادی

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 7 خرداد, 1397

نمایش کمدی موزیکال اردوگاه جنجالی به کارگردانی کرامت رودساز
بازیگران
مهدی درگاهی .پزمان پهلوانی.میثم مشایخ.علی ریاحی زاده.مهدی جاوید.صادق صبح دوست.راحله نوبخت.فاطمه ازادی وکرامت رودساز
هرشب ساعت 21 در سالن فجر

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 7 خرداد, 1397

نمایش کمدی موزیکال اردوگاه جنجالی به کارگردانی کرامت رودساز
بازیگران
مهدی درگاهی .پزمان پهلوانی.میثم مشایخ.علی ریاحی زاده.مهدی جاوید.صادق صبح دوست.راحله نوبخت.فاطمه ازادی وکرامت رودساز
هرشب ساعت 21 در سالن فجر

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 18 فروردین, 1396

نمایش کمدی خانوادگی تلنگر با حضور هنرمندان تهران گروه آریازر
هرشب ساعت ۲۱
درخیابان ولیعصر تقاطع طالقانی تماشاخانه طهران
تلفن رزرو: ۰۹۱۰۸۵۷۶۳۸۱

گروه ۷هنر نیم رخ

1 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 21 آذر, 1396

نمایش کمدی بزنگاه با حضور هنرمندان صداوسیما هرشب درتهران سالن فجر

نمایش کمدی سلیمانی 30 اردیبهشت, 1395

نمایش کمدی خانوادگی تلنگر
باحضور هنرمندان تهران گروه آریا زر
هرشب ساعت ۲۱
در خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی تماشاخانه طهران
تلفن رزرو : ۰۹۱۰۸۵۷۶۳۸۱

گروه ۷هنر نیم رخ

2 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 16 فروردین, 1396

نمایش کمدی خانوادگی تلنگر
باحضور هنرمندان تهران کاری از گروه آریا زر
هرشب ساعت ۲۱
تلفن رزرو ۰۹۱۰۸۵۷۶۳۸۱
خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی تماشاخانه طهران

نمایش کمدی سلیمانی 16 فروردین, 1396

نمایش کمدی خانوادگی تلنگر
باحضور هنرمندان تهران کاری از گروه آریا زر
هرشب ساعت ۲۱
تلفن رزرو ۰۹۱۰۸۵۷۶۳۸۱
خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی تماشاخانه طهران

نمایش کمدی سلیمانی 30 اردیبهشت, 1395نمایش کمدی خانوادگی پاتختی
باحضورهنرمندان صدا وسیما هرشب ساعت٢١
٨٨٩٣٨٣٢٣
٠٩٣٥١٦٣٤١٩١
خ ولیعصرتقاطع طالقانی تماشاخانه طهران

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 30 اردیبهشت, 1395نمایش کمدی خانوادگی پاتختی
باحضورهنرمندان صدا وسیما هرشب ساعت٢١
٨٨٩٣٨٣٢٣
٠٩٣٥١٦٣٤١٩١
خ ولیعصرتقاطع طالقانی تماشاخانه طهران

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 30 اردیبهشت, 1395نمایش کمدی خانوادگی پاتختی
باحضورهنرمندان صدا وسیما هرشب ساعت٢١
٨٨٩٣٨٣٢٣
٠٩٣٥١٦٣٤١٩١
خ ولیعصرتقاطع طالقانی تماشاخانه طهران

0 | 0   

نمایش کمدی سلیمانی 30 اردیبهشت, 1395نمایش کمدی خانوادگی پاتختی
باحضورهنرمندان صدا وسیما هرشب ساعت٢١
٨٨٩٣٨٣٢٣
٠٩٣٥١٦٣٤١٩١
خ ولیعصرتقاطع طالقانی تماشاخانه طهران

0 | 0   
Wide Modal