• ‏مدیرت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی
    ‏ در نوین همراه است.
    برای پیگیری اخبار مدیرت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی ، همین امروز در نوین همراه ثبت نام کنید.
     
اخبار
Wide Modal