• ‏شرکت نخ و الیاف مرکزی
    ‏ در نوین همراه است.
    برای پیگیری اخبار شرکت نخ و الیاف مرکزی ، همین امروز در نوین همراه ثبت نام کنید.
     
اخبار
  • معرفی:


تهران، تهران، مفتح جنوبی، کوچه بخشی موقر، پلاک 16
021-88836522

Wide Modal