• ‏درمانگاه دندانپزشکی امین
    ‏ در نوین همراه است.
    برای پیگیری اخبار درمانگاه دندانپزشکی امین ، همین امروز در نوین همراه ثبت نام کنید.
     
اخبار
  • معرفی: درمانگاه دندانپزشکی امین -ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی--طرف قرار دار با کلیه بانک ها , بیمه ها , و ارگان ها


فارس، شیراز، شیراز , خیابان اردیبهشت غربی , تقاطع فلسطین و اردیبهشت , ساختمان امیران , طبقه 1 ,واحد 2
071-32317432
amindentalclinic.shiraz

Wide Modal